9/5/2024 Εγκεκριμένοι τίτλοι Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών


Η Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., στην υπ’ αριθμ. 6 / 10-4-2024 συνεδρίασή της, έπειτα από σχετική συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τις αιτήσεις εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) που υπέβαλαν οι παρακάτω μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγραφής 2022 οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα των τριών (3) πρώτων εξαμήνων.

 

Α.Μ. ΦΟΙΤΗΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΔΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30001 Πάπυροι και αρνητικά συναισθήματα κατά τη ρωμαϊκή εποχή: Μελετώντας την οργή, τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση μέσα από σωζόμενες σε παπύρους αιτήσεις προς τις αρχές. 1 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
2 Μ. ΘΩΜΑ
3 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
30002 Αιτήσεις γυναικών από την Ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο (1ος – 3ος αιώνας μ.Χ.). 1 Μ. ΘΩΜΑ
2 Α. ΚΟΡΟΛΗ
3 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
30003 Ο μυστηριακός χαρακτήρας  του Ορφισμού μέσα από τα ορφικό-διονυσιακά χρυσά ελάσματα και τα παπυρικά ευρήματα. 1 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
2 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
3 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
30004 Οι αρεταλογίες της Ίσιδας και ο Ύμνος της Άνδρου. 1 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
2 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
3 Γ. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ
30005 Αστρονομικές έννοιες και εσχατολογικές αντιλήψεις σε επιτύμβιες επιγραφές της ελληνιστικής και ελληνο-ρωμαϊκής περιόδου. 1 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
2 Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
3 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
30006 Γραφείς των 15ου-16ου αι. 1Θ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
2 Ζ. ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
3 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
30007 Ιερά πορεία εις την Αγία Ιερουσαλήμ τον 17ο αι. Μελέτη δύο προσκυνηταριών υπό το πρίσμα ενός περιηγητή. 1Θ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
2 Ζ. ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
3 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
30008 Οι αιτήσεις προς τις αρχές κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο της Αιγύπτου: τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των αιτούντων και οι γλωσσικές τους επιλογές. 1 Α. ΚΟΡΟΛΗ
2 Μ. ΘΩΜΑ
3 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
30009 Το φαινόμενο της βίας, όπως παρουσιάζεται στα παπυρικά αποσπάσματα του αρχαίου μυθιστορήματος. 1 Ν. ΚΑΝΑΒΟΥ
2 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
3 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
30010 Η έκφραση συναισθημάτων στις παπυρικές επιστολές μεταξύ συζύγων την Πτολεμαϊκή εποχή της Αιγύπτου. 1 Α. ΚΟΡΟΛΗ
2 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
2 Μ. ΘΩΜΑ