Διαθεματική εξειδίκευση στην Παπυρολογία, Παλαιογραφία και Επιγραφική

με στόχο τη διεύρυνση της γνώσης της Αρχαίας Ελληνικής Γραφής και την ανάδειξη της ιστορικής αξίας της

Ίδρυση / Κανονισμός


ΦΕΚ 5848 Β’ 15/12/2021

ΦΕΚ 5897 Β’ 16/12/2021

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις για Φοιτητές :

Ανακοινώσεις Γραμματείας:

Εκδηλώσεις