Διαθεματική εξειδίκευση στην Παπυρολογία, Παλαιογραφία και Επιγραφική

με στόχο τη διεύρυνση της γνώσης της Αρχαίας Ελληνικής Γραφής και την ανάδειξη της ιστορικής αξίας της

Ανακοινώσεις

Πρόσφατες ανακοινώσεις:

Σεμινάρια / Εκδηλώσεις

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαχείριση περιεχομένου ιστοτόπου: asismani@helit.duth.gr