Διδακτικό προσωπικό


Η Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., στην υπ’ αριθμ. 1 / 1-10-2023 συνεδρίασή της, έπειτα από σχετική συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα να επικυρώσει τον παρακάτω πίνακα κατανομής διδακτικού έργου για το ακ. έτος 2023-2024:

 

Μάθημα Εξάμηνο Διδάσκοντες
ΠΑΠ301 Α Ιωαννίδου Χαρίκλεια, Καθηγήτρια / Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ

Κορολή Αικατερίνη, Επ. Καθηγήτρια / Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Θωμά Μαριάννα, Επ. Καθηγήτρια / Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

ΠΑΛ301 Α Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής / Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Μπουσές Σταμάτιος, Καθηγητής / Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ

ΕΠΙ301 Α Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής / Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Μπουσές Σταμάτιος, Καθηγητής / Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ

ΠΑΠ302 Β Ιωαννίδου Χαρίκλεια, Καθηγήτρια / Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ

Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής / Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Καναβού Νικολέττα, Επ. Καθηγήτρια / Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

ΠΑΛ302 Β Αντωνοπούλου Θεοδώρα, Καθηγήτρια / Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Δρ. Ζήσης Μελισσάκης, Ερευνητής του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΕΠΙ302 Β Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής / Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
ΠΑΠ303 Γ Ιωαννίδου Χαρίκλεια, Καθηγήτρια / Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ
ΠΑΛ303 Γ Μπουσές Σταμάτιος, Καθηγητής / Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ

Δρ. Ζήσης Μελισσάκης, Ερευνητής του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΕΠΙ303 Γ Γιάννης Καλλιοντζής, Επ. Καθηγητής /  Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ανδρονίκη Οικονομάκη, ΕΔΙΠ / Τμήμα φιλολογίας του Α.Π.Θ.