Γραμματεία


Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη της γραμματειακής εξυπηρέτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών. Δέχεται τους φοιτητές κάθε εργάσιμη μέρα 11.00-13.00 και χορηγεί πιστοποιητικά (φοιτητικής ιδιότητας, αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογικής χρήσης κ.λπ.) στους φοιτητές μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής τους αίτησης στο scripts@helit.duth.gr

Τηλ: 25310 39916, 39900

Email: scripts@helit.duth.gr

Ταχ. Δ/νση: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή

Πατήστε ΕΔΩ για οδηγίες μετάβασης.