Πολιτική υποστήριξης και ανάπτυξης προσωπικού


Η υποστήριξη και ανάπτυξη του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα του ΔΠΜΣ.

Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΔΠΜΣ, τόσο αυτά που ανήκουν στα μέλη ΔΕΠ της ακαδημαϊκής μονάδας, όσο και οι εντεταλμένοι καθώς και οι επισκέπτες καθηγητές υποστηρίζονται ως ακολούθως: 

  1. Ενημερώνονται για τις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιούνται από την ΜΟΔΙΠ και παρακινούνται να συμμετέχουν σε αυτές,
  2. Εκπαιδεύονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΠΘ (υπολογιστικό Κέντρο) στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών (universis, eclass, zoom, ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ),
  3. Ενημερώνονται για την εργαλειοθήκη του Πανεπιστημιακού η οποία απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες διδασκόντων στα Ελληνικά ΑΕΙ και αποτελεί μια συλλογή από πληροφορίες και εκπαιδευτικούς πόρους που ενισχύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στο πανεπιστήμιο, στοχεύοντας σε συμπεριληπτικές διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες: α. καλλιεργούν στους φοιτητές στρατηγικές μάθησης, εστιάζουν στα σημαντικά ερωτήματα της επιστήμης (big ideas), β. τους θέτουν σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων, γ. τους παροτρύνουν να προσεγγίσουν κριτικά τις βασικές ιδέες του μαθήματος, εξασκώντας τους στο να μάθουν πώς να μαθαίνουν, και δ. αξιολογούν κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης που αξιοποιεί πολλαπλούς διαφορετικούς τρόπους αποτίμησης του μαθησιακού αποτελέσματος, ώστε να ενισχύει την υιοθέτηση βαθύτερων μαθησιακών προσεγγίσεων. Η εργαλειοθήκη του πανεπιστημιακού βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2023/06/Toolkit_v1.1.pdf
  4. Λαμβάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα επιμόρφωση γύρω από θέματα  διδασκαλίας και μάθησης από το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του ΔΠΘ. Υπάρχει η δυνατότητα να οργανωθεί εξειδικευμένη εκπαιδευτική δράση του ΚΕΔΙΜΑ αποκλειστικά για τους διδάσκοντες είτε μιας ακαδημαϊκής μονάδας είτε ενός ΠΜΣ. Οι εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΕΔΙΜΑ αναρτώνται στην  ιστοσελίδα του https://ctl.duth.gr/
  5. Ενημερώνονται για το toolkit με σειρά εκπαιδευτικών βίντεο με τίτλο “Ισότιμη πρόσβαση και Συμπερίληψη” που δημιούργησε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης https://modip.duth.gr/εκπαιδευτικα-βιντεο/
  6. Παραπέμπονται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ στο μενού «τεκμηρίωση» (https://modip.duth.gr/τεκμηριωση/) όπου υπάρχει υλικό της ESU (European Students’ Union) και άλλων διεθνών οργανισμών για διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές (καινοτόμες τεχνικές, φοιτητοκεντρική μάθηση, κα).

Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΔΠΜΣ, υποστηρίζονται ως ακολούθως:

  1. Ενημερώνονται για τις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιούνται από την ΜΟΔΙΠ και παρακινούνται να συμμετέχουν σε αυτές,
  2. Εκπαιδεύονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΠΘ (υπολογιστικό Κέντρο) στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών (universis, eclass, zoom, ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ),
  3. Παρακινούνται να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω στο αντικείμενο απασχόλησής τους και διευκολύνονται όποτε χρειάζεται.