Όργανα διοίκησης


Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)

1. Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας – Παπυρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

2. Θωμά Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

3. Κορολή Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

4. Καναβού Νικολέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

5. Ιωαννίδου Χαρίκλεια, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, με έμφαση στην Παπυρολογία, του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

6. Μπουσές Σταμάτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας – Παπυρολογίας του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

7. Κωνσταντινίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πρώιμης Βυζαντινής Φιλολογίας του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

1. Ιωαννίδου Χαρίκλεια, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, με έμφαση στην Παπυρολογία, του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

2. Μπουσές Σταμάτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας – Παπυρολογίας του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

3. Κωνσταντινίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πρώιμης Βυζαντινής Φιλολογίας του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

4. Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας – Παπυρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

5. Θωμά Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Προβολές τρέχουσας ιστοσελίδας:120