24/5/2024 Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2023-2024


24/5/2024 Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Η Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., στην υπ’ αριθμ. 6 / 10-4-2024  συνεδρίασή της, έπειτα από σχετική συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το παρακάτω πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου 2023-2024 (από 18/6/2024 έως 30/6/2024):

Μάθημα Τρόπος εξέτασης (Γραπτή, προφορική εξέταση, Γραπτή εργασία) Προθεσμία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
ΠΑΠ 302 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 30/6/2024) 17/8/2024
ΠΑΛ 302 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 30/6/2024) 17/8/2024
ΕΠΙ 302 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 30/6/2024) 17/8/2024

20/2/2024 Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2023-2024

Η Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., στην υπ’ αριθμ. 4 / 9-2-2024 συνεδρίασή της, έπειτα από σχετική συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το παρακάτω πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 (από 12/2/2024 έως 26/2/2024):

Μάθημα Τρόπος εξέτασης (Γραπτή / προφορική εξέταση, Γραπτή εργασία) Προθεσμία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
ΠΑΠ 301 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 26/5/2024
ΠΑΛ 301 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 26/5/2024
ΕΠΙ 301 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 26/5/2024
ΠΑΠ 303 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 11/3/2024
ΠΑΛ 303 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 11/3/2024
ΕΠΙ 303 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 11/3/2024