15/4/2024 Αξιολόγηση διδακτικού έργου


Αγαπητές φοιτήτριες,
αγαπητοί φοιτητές,

Θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ξεχωριστό για κάθε μάθημα στο οποίο έχετε εγγραφεί για το τρέχον εξάμηνο, με το οποίο ειδοποιείσθε για την έναρξη της διδασκαλίας αξιολόγησης του διδακτικού έργου.

Στο μήνυμα αυτό θα περιέχεται ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, στην οποία πρέπει να συνδεθείτε, καθώς και ένα «κλειδί» (token, ξεχωριστό για κάθε μάθημα) που πρέπει να εισάγετε, προκειμένου να σας δοθεί η άδεια να συμπληρώσετε την αξιολόγησή σας. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι 10/5/2024.

Προσοχή! Μπαίνετε σε κάθε μήνυμα και κάνετε τη διαδικασία ξεχωριστά για κάθε μάθημα. Μη διαγράψετε τα μηνύματα αυτά, πριν ολοκληρώσετε την αξιολόγηση όλων των μαθημάτων.

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ και εμφανίζεται στο διδακτικό προσωπικό σε χρονικό διάστημα μετά την καταχώρηση της βαθμολογίας του μαθήματος.

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για τη βελτίωση των διδασκόντων αλλά και για τη βελτίωση συνολικά του προσφερόμενου διδακτικού έργου στο Τμήμα και θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση του προγράμματος.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.pdf