2/10/2023 Κατάλογος επιτυχόντων 2023-2024


Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. επικυρώθηκε ο παρακάτω κατάλογος των επιτυχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

Αρ. Αίτησης Υποψηφιότητας

Βαθμολογία / 100

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/679/30/3

79

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/62474/3250/31

69

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/6090/300/14

67

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61054/3139/13

64

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61909/3202/21

64

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/62905/3265/34

63

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61053/3138/12

57

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61494/3175/15

57

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61496/3177/17

57

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61635/3189/19

57

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/4080/230/9

56

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61497/3178/18

55

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/5390/280/10

55

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/5959/297/13

55

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/5733/290/12

53

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/2094/132/5

51

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/2093/131/4

50

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61495/3176/16

49

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/53527/2788/1

35

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61052/3137/11

34

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/53530/2789/2

25

 

Οι επιτυχόντες καλούνται να αποστείλουν το αργότερο έως 15/10/2023 με ξεχωριστά emails στην ηλεκτρονική διεύθυνση scripts@helit.duth.gr τα παρακάτω:

  1. Αίτηση εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
  2. Αποδεικτικό κατάθεσης της Α’ δόσης.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τις παραπάνω διαδικασίες είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Οι παραπάνω διαδικασίες προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί επίσημα η διαδικασία εισδοχής τους ως φοιτητές / τριες στο e-Φοιτητολόγιο του Δ.Π.Θ. και να τους εκδοθεί λογαριασμός χρήστη για όλες τις ηλ. Υπηρεσίες (e-class,  φοιτητικό πάσο κλπ).