29/9/2023 Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων φοιτητών 2023-2024


Ανακοινώνεται στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι καλούνται σε συνέντευξη, όπως προβλέπεται από την διαδικασία προκήρυξης για το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 30/9/2023, από 9:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ. µε τη χρήση της πλατφόρμας Skype.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φροντίσουν να είναι διαθέσιμοι όλο το παραπάνω διάστημα και να αναμένουν την κλήση Skype της Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακάτω.

 

Α/Α Αρ. Πρωτ. Αίτησης Ημερομηνία & ώρα συνέντευξης
1 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/53527/2788/1 30/9/2023, 9:30 π.μ.
2 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/53530/2789/2 30/9/2023, 9:40 π.μ.
3 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61052/3137/11 30/9/2023, 9:50 π.μ.
4 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61053/3138/12 30/9/2023, 10:00 π.μ.
5 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61054/3139/13 30/9/2023, 10:10 π.μ.
6 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61494/3175/15 30/9/2023, 10:20 π.μ.
7 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61495/3176/16 30/9/2023, 10:30 π.μ.
8 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61496/3177/17 30/9/2023, 10:40 π.μ.
9 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61497/3178/18 30/9/2023, 10:50 π.μ.
10 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61635/3189/19 30/9/2023, 11:00 π.μ.
11 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/61909/3202/21 30/9/2023, 11:10 π.μ.
12 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/62474/3250/31 30/9/2023, 11:20 π.μ.
13 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/62905/3265/34 30/9/2023, 11:30 π.μ.
14 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/679/30/3 30/9/2023, 11:40 π.μ.
15 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/2093/131/4 30/9/2023, 11:50 π.μ.
16 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/2094/132/5 30/9/2023, 12:00 μ.μ.
17 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/4080/230/9 30/9/2023, 12:10 μ.μ.
18 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/5390/280/10 30/9/2023, 12:20 μ.μ.
19 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/5733/290/12 30/9/2023, 12:30 μ.μ.
20 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/5959/297/13 30/9/2023, 12:40 μ.μ.
21 ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/6090/300/14 30/9/2023, 12:50 μ.μ.

Για την ακριβή ώρα και ημερομηνία των συνεντεύξεων, θα σταλεί έγκαιρα ξεχωριστά ενημέρωση στον κάθε υποψήφιο με email.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων του Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την τελική βαθμολογία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

 

Εκ της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή»

Τηλ: 25310-39916, 69473031 68              Email: scripts@helit.duth.gr