28/8/2023 Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 2023-2024


H δυνατότητα υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακ. έτος 2023-2024 που έληγε στις 30/8/2023 παρατείνεται έως την 30/9/2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής Πρόσκλησης.