10/3/2023 Ἐναρξη εαρινών μαθημάτων 2022-2023


Έναρξη μαθημάτων η 13/3/2023 σύμφωνα με ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για τις ανάγκες της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας δημιουργήθηκαν συνεδρίες ξεχωριστά για κάθε μαθήμα στην υπηρεσία διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων epresence.

Για τις ανάγκες της ασύγχρονης διδασκαλίας έχουν δημιουργηθεί τα παρακάτω ηλεκτρονικά μαθήματα στα οποία και έχετε εγγραφεί αυτόματα ως εκπαιδευόμενοι:
1. Επιγραφική ΙΙ (ΕΠΙ 302): https://eclass.duth.gr/courses/1432603/
2. Παλαιογραφία ΙΙ (ΠΑΛ 302): https://eclass.duth.gr/courses/1432602/
3. Παπυρολογία ΙΙ (ΠΑΠ 302): https://eclass.duth.gr/courses/1432601/