10/10/2022 Κατάλογος επιτυχόντων 2022-2023


Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή» επικυρώθηκε ο παρακάτω κατάλογος των επιτυχόντων του Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 

Αρ. Αίτησης Υποψηφιότητας

Σειρά κατάταξης

scripts/APP-001/24082022

1

scripts/APP-002/21082022

2

scripts/APP-005/10082022

3

scripts/APP-003/28092022

4

scripts/APP-009/29082022

5

scripts/APP-004/07082022

6

scripts/APP-007/29092022

7

scripts/APP-008/21072022

8

scripts/APP-006/25082022

9

scripts/APP-010/29072022

10