10/10/2022 Αιτήσεις εγγραφής 2022-2023


Οι επιτυχόντες του Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή» για το ακ. έτος 2022-2023 καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση scripts@helit.duth.gr αίτηση εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (επισυνάπτεται) από τη Δευτέρα 10/10/2022 έως και την Τετάρτη 12/10/2022. 

Όσοι από τους επιτυχόντες εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 86 του Ν. 4957/2022 μπορούν να υποβάλουν και αίτηση για απαλλαγή τελών φοίτησης.

Για τη διαδικασία καταβολής της πρώτης δόσης διδάκτρων θα ενημερωθείτε έγκαιρα με σχετική ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Η 1η ενημερωτική συνάντηση φοιτητών και διδασκόντων προγραμματίζεται για την Πέμπτη 13/10/2022, 18:00 μ.μ. όπου και θα διαμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Οδηγίες – σύνδεσμος για τη συμμετοχής σας στην παραπάνω συνάντηση θα σας σταλεί στο προσωπικό σας email.

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για την εβδομάδα 17-23/10/2022.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ