3/10/2022 Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων 2022-2023


Ανακοινώνεται στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι καλούνται σε συνέντευξη, όπως προβλέπεται από την διαδικασία προκήρυξης για το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 8/10/2022, 9:00-12:00 π.μ. µε τη χρήση της πλατφόρμας «Skype» σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακάτω. Για την ακριβή ώρα και ημερομηνία των συνεντεύξεων, θα σταλεί έγκαιρα ξεχωριστά ενημέρωση στον κάθε υποψήφιο με email.

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Ημερομηνία & ώρα συνέντευξης
scripts/APP-001/24082022 9:00 π.μ., Σάββατο 8/10/2022
scripts/APP-002/10082022 9:15 π.μ., Σάββατο 8/10/2022
scripts/APP-003/29082022 9:30 π.μ., Σάββατο 8/10/2022
scripts/APP-004/21072022 9:45 π.μ., Σάββατο 8/10/2022
scripts/APP-005/21082022 10:00 π.μ., Σάββατο 8/10/2022
scripts/APP-006/29072022 10:15 π.μ., Σάββατο 8/10/2022
scripts/APP-007/07082022 10:30 π.μ., Σάββατο 8/10/2022
scripts/APP-008/25082022 10:45 π.μ., Σάββατο 8/10/2022
scripts/APP-009/28092022 11:00 π.μ., Σάββατο 8/10/2022
scripts/APP-010/29092022 11:15 π.μ., Σάββατο 8/10/2022

Ο κατάλογος των επιτυχόντων του Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα 10/10/2022.

Μετά την ανακοίνωση της επιτυχούς αιτήσεως, οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής και απαλλαγής τελών φοίτησης (όσοι δικαιούνται) μέχρι την Τετάρτη 12/10/2022.

 

Εκ της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή»

Email: scripts@helit.duth.gr