24/5/2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2024-2025


 

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο αριθμός των εισακτέων σε εβδομήντα (70) ανά έτος. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 4.400 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται εφάπαξ ή σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου των τεσσάρων (4) εξαμήνων.

Η διδασκαλία γίνεται υποχρεωτικά με την σύγχρονη μέθοδο (δηλ. σε πραγματικό χρόνο) με συνδυασμό διαλέξεων και σεμιναρίων. Προβλέπεται και διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των διδασκόντων ή των μεταπτυχιακών φοιτητών. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει η μέγιστη μέριμνα για τους φοιτητές με δυσκολίες, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν απρόσκοπτα τα μαθήματα.

Αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές από απόφοιτους Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχολής (υπό προϋποθέσεις) από 6/6/2024 έως και 30/8/2024 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο scripts@helit.duth.gr

Επιπλέον, όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 86 του Ν. 4957/2022 καλούνται να επισυνάψουν και αίτηση για απαλλαγή τελών φοίτησης προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα δωρεάν φοίτησης.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη, ώστε να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων και να ακολουθήσει η διαδικασία εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 – GDPR) και του Ν. 4624/2019.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τελεί υπό την αίρεση έκδοσης σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου φορέα.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2024-2025 πατήστε ΕΔΩ.

Για την αίτηση υποψηφιότητας πατήστε ΕΔΩ.

 

Τηλ: 25310-39916, 6947303168

Email: scripts@helit.duth.gr

24/5/2024 Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2023-2024


24/5/2024 Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Η Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., στην υπ’ αριθμ. 6 / 10-4-2024  συνεδρίασή της, έπειτα από σχετική συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το παρακάτω πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου 2023-2024 (από 18/6/2024 έως 30/6/2024):

Μάθημα Τρόπος εξέτασης (Γραπτή, προφορική εξέταση, Γραπτή εργασία) Προθεσμία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
ΠΑΠ 302 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 30/6/2024) 17/8/2024
ΠΑΛ 302 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 30/6/2024) 17/8/2024
ΕΠΙ 302 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 30/6/2024) 17/8/2024

20/2/2024 Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2023-2024

Η Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., στην υπ’ αριθμ. 4 / 9-2-2024 συνεδρίασή της, έπειτα από σχετική συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το παρακάτω πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 (από 12/2/2024 έως 26/2/2024):

Μάθημα Τρόπος εξέτασης (Γραπτή / προφορική εξέταση, Γραπτή εργασία) Προθεσμία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
ΠΑΠ 301 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 26/5/2024
ΠΑΛ 301 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 26/5/2024
ΕΠΙ 301 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 26/5/2024
ΠΑΠ 303 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 11/3/2024
ΠΑΛ 303 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 11/3/2024
ΕΠΙ 303 Γραπτή εργασία (προθεσμία υποβολής: 26/2/2024) 11/3/2024

9/5/2024 Εγκεκριμένοι τίτλοι Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών


Η Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., στην υπ’ αριθμ. 6 / 10-4-2024 συνεδρίασή της, έπειτα από σχετική συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τις αιτήσεις εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) που υπέβαλαν οι παρακάτω μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγραφής 2022 οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα των τριών (3) πρώτων εξαμήνων.

 

Α.Μ. ΦΟΙΤΗΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΔΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30001 Πάπυροι και αρνητικά συναισθήματα κατά τη ρωμαϊκή εποχή: Μελετώντας την οργή, τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση μέσα από σωζόμενες σε παπύρους αιτήσεις προς τις αρχές. 1 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
2 Μ. ΘΩΜΑ
3 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
30002 Αιτήσεις γυναικών από την Ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο (1ος – 3ος αιώνας μ.Χ.). 1 Μ. ΘΩΜΑ
2 Α. ΚΟΡΟΛΗ
3 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
30003 Ο μυστηριακός χαρακτήρας  του Ορφισμού μέσα από τα ορφικό-διονυσιακά χρυσά ελάσματα και τα παπυρικά ευρήματα. 1 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
2 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
3 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
30004 Οι αρεταλογίες της Ίσιδας και ο Ύμνος της Άνδρου. 1 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
2 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
3 Γ. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ
30005 Αστρονομικές έννοιες και εσχατολογικές αντιλήψεις σε επιτύμβιες επιγραφές της ελληνιστικής και ελληνο-ρωμαϊκής περιόδου. 1 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
2 Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
3 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
30006 Γραφείς των 15ου-16ου αι. 1Θ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
2 Ζ. ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
3 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
30007 Ιερά πορεία εις την Αγία Ιερουσαλήμ τον 17ο αι. Μελέτη δύο προσκυνηταριών υπό το πρίσμα ενός περιηγητή. 1Θ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
2 Ζ. ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
3 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
30008 Οι αιτήσεις προς τις αρχές κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο της Αιγύπτου: τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των αιτούντων και οι γλωσσικές τους επιλογές. 1 Α. ΚΟΡΟΛΗ
2 Μ. ΘΩΜΑ
3 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
30009 Το φαινόμενο της βίας, όπως παρουσιάζεται στα παπυρικά αποσπάσματα του αρχαίου μυθιστορήματος. 1 Ν. ΚΑΝΑΒΟΥ
2 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
3 Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
30010 Η έκφραση συναισθημάτων στις παπυρικές επιστολές μεταξύ συζύγων την Πτολεμαϊκή εποχή της Αιγύπτου. 1 Α. ΚΟΡΟΛΗ
2 Σ. ΜΠΟΥΣΕΣ
2 Μ. ΘΩΜΑ

 

15/4/2024 Αξιολόγηση διδακτικού έργου


Αγαπητές φοιτήτριες,
αγαπητοί φοιτητές,

Θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ξεχωριστό για κάθε μάθημα στο οποίο έχετε εγγραφεί για το τρέχον εξάμηνο, με το οποίο ειδοποιείσθε για την έναρξη της διδασκαλίας αξιολόγησης του διδακτικού έργου.

Στο μήνυμα αυτό θα περιέχεται ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, στην οποία πρέπει να συνδεθείτε, καθώς και ένα «κλειδί» (token, ξεχωριστό για κάθε μάθημα) που πρέπει να εισάγετε, προκειμένου να σας δοθεί η άδεια να συμπληρώσετε την αξιολόγησή σας. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι 10/5/2024.

Προσοχή! Μπαίνετε σε κάθε μήνυμα και κάνετε τη διαδικασία ξεχωριστά για κάθε μάθημα. Μη διαγράψετε τα μηνύματα αυτά, πριν ολοκληρώσετε την αξιολόγηση όλων των μαθημάτων.

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ και εμφανίζεται στο διδακτικό προσωπικό σε χρονικό διάστημα μετά την καταχώρηση της βαθμολογίας του μαθήματος.

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για τη βελτίωση των διδασκόντων αλλά και για τη βελτίωση συνολικά του προσφερόμενου διδακτικού έργου στο Τμήμα και θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση του προγράμματος.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.pdf

 

1/4/2024 Όρκος Διπλωματούχου


Η Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., στην υπ’ αριθμ. 5 / 15-3-2024 συνεδρίασή της, έπειτα από σχετική συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το συνημμμέν0 όρκο που θα αναγιγνώσκεται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κατά την ανακήρυξή του ως άξιου του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και την απονομή στον ίδιο του Διπλώματος αυτού η οποία θα γίνεται σε ειδική τελετή που πραγματοποιείται στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.

 

1/4/2024 Eποπτεία νεότερων φοιτητών από παλαιότερους


Η Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., στην υπ’ αριθμ. 5 / 15-3-2024 συνεδρίασή της, έπειτα από σχετική συζήτηση του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εποπτεία νεότερων φοιτητών από παλαιότερους στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος φέρνει μαζί της πληθώρα οφελών τόσο για τους φοιτητές που καθοδηγούν όσο και για τους νεότερους φοιτητές που λαμβάνουν την υποστήριξή τους, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει σχετικό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.

Επόπτες των φοιτητών εγγραφής ακ. έτους 2023-2024 ορίζονται οι παρακάτω:

 

ΑΜ ΦΟΙΤΗΤΗ

(Εγγραφής 2023-2024)

ΕΠΟΠΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

(Εγγραφής 2022-2023)

30011 30009
30012 30001
30013 30003
30014 30001
30015 30010
30016 30007
30017 30008
30018 30002
30019 30002
30020 30003
30021 30006
30022 30004
30023 30005

20/3/2024 Σεμινάρια Δ’ εξαμήνου


Τα παρακάτω σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν μέσω epresence κατά τη διάρκεια του Δ’ Εξαμήνου και είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης για τους φοιτητές που θα εκπονήσουν Μ.Δ.Ε :

ΤΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αρχές και μέθοδοι για την εκπόνηση ΜΔΕ Α.Παπαθωμάς 20/3/2024, 20:00-23:00
Χειρισμός διεθνούς βιβλιογραφίας για την εκπόνηση ΜΔΕ Α.Παπαθωμάς 3/4/2024, 20:00-23:00
Εξειδικευμένα θέματα για την εκπόνηση ΜΔΕ Α.Παπαθωμάς 10/4/2024, 20:00-23:00

 

 

20/2/2024 Ἐναρξη εαρινών μαθημάτων 2023-2024


Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων η Δευτέρα 11/3/2024.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024 είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτάται στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) του μαθήματος.

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες:

  1. Για την διαδικασία συμμετοχής τους στις συνεδρίες που θα δημιουργηθούν για κάθε μάθημα στην υπηρεσία epresence για τις ανάγκες της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
  2. Για την διαδικασία πρόσβασης τους στα ηλεκτρονικά μαθήματα που θα δημιουργηθούν για κάθε μάθημα στην υπηρεσία eclass για τις ανάγκες της ασύγχρονης διδασκαλίας.

 

 

15/2/2024 Οδηγίες υποβολής αιτήσεων εκπόνησης ΜΔΕ


Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τα μαθήματα των τριών (3) πρώτων εξαμήνων να υποβάλουν την παρακάτω αίτηση εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΔΕ.docx

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1/3/2024 έως 11/3/2024 αποκλειστικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση scripts@helit.duth.gr με το παρακάτω θέμα:

“ΚΕ82962 ΜΔΕ το Ονοματεπώνυμό σας και όνομα Πατρός”

Οδηγίες για την κατάθεση εργασιών στις βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ. είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

15/2/2024 Οδηγίες καταβολής εαρινών διδάκτρων 2023-2024


Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγραφής 2023-2024 και 2022-2023 για την καταβολή των Β’ και Δ΄ δόσεων (1100€) της οικονομικής τους συμμετοχής αντίστοιχα στον παρακάτω Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

GR85 0172 3520 0053 5210 7600 991

με την αιτιολογία / θέμα:

“ΚΕ82962 ΔΙΔΑΚΤΡΑ το Ονοματεπώνυμό σας και όνομα Πατρός”

Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη Τράπεζα, στο όνομα δικαιούχου που θα χρειαστείτε θα βάλετε «Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ».

Αποδεικτικά κατάθεσης θα γίνονται δεκτά από 1/3/2024 και το αργότερο έως 11/3/2024, αποκλειστικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση scripts@helit.duth.gr με την παραπάνω αιτιολογία / θέμα.