2/10/2023 Οδηγίες καταβολής χειμερινών διδάκτρων 2023-2024


Παρακαλούνται οι παρακάτω μεταπτυχιακοί φοιτητές για την καταβολή των Α’ και Γ΄ δόσεων (1100€) της οικονομικής τους συμμετοχής αντίστοιχα:

  1. Επιτυχόντες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
  2. Φοιτητές εγγραφής 2022-2023.

στον παρακάτω Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

GR85 0172 3520 0053 5210 7600 991

με την αιτιολογία / θέμα:

“ΚΕ82962 το Ονοματεπώνυμό σας και όνομα Πατρός”

Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη Τράπεζα, στο όνομα δικαιούχου που θα χρειαστείτε θα βάλετε «Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ».

Αποδεικτικά κατάθεσης θα γίνονται δεκτά το αργότερο έως 15/10/2023, αποκλειστικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση scripts@helit.duth.gr με την παραπάνω αιτιολογία / θέμα.