24/8/2022 Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 2022-2023


H δυνατότητα υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακ. έτος 2022-2023 που έληγε στις 31/8/2022 παρατείνεται έως την 30/9/2022.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης.