6/6/2022 Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών 2022-2023


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ» που ξεκινά από το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο αριθμός των εισακτέων σε εβδομήντα (70) ανά έτος. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 4.400 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται εφάπαξ ή σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου των τεσσάρων (4) εξαμήνων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην Αθήνα και στην Κομοτηνή διά ζώσης, και κατά περίπτωση εξ αποστάσεως ή σε block μαθημάτων, αναλόγως προς τις συνθήκες και τις αποφάσεις του εκάστοτε διδάσκοντος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει η μέγιστη μέριμνα για τους φοιτητές με δυσκολίες, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν απρόσκοπτα τα μαθήματα χωρίς να υποβάλλονται σε ανώφελες και δαπανηρές μετακινήσεις.

Αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές από απόφοιτους Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχολής (υπό προϋποθέσεις) από 6/6/2022 έως και 30/9/2022, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο scripts@helit.duth.gr

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη, ώστε να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων και να ακολουθήσει η διαδικασία εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 – GDPR) και του Ν. 4624/2019.

Για την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών 2022-2023 πατήστε ΕΔΩ.

Για την αίτηση υποψηφιότητας πατήστε ΕΔΩ.

Τηλ: 25310-39916, 6947303168                            Email: scripts@helit.duth.gr

Προβολές τρέχουσας ιστοσελίδας:124