Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Το πρόγραμμα των διδασκόμενων μαθημάτων διαμορφώνεται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους και ανακοινώνεται στην αρχή του εκάστοτε εξαμήνου.