Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Το πρόγραμμα των διδασκόμενων μαθημάτων διαμορφώνεται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους και ανακοινώνεται στην αρχή του εκάστοτε εξαμήνου.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

Έναρξη μαθημάτων η 22/10/2022 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τίτλος μαθήματος: Παπυρολογία Ι

Κωδικός μαθήματος: ΠΑΠ301

Σάββατο, 8.30-10.30 π.μ.

 

Τίτλος μαθήματος: Επιγραφική Ι

Κωδικός μαθήματος: ΕΠΙ301

Σάββατο, 11.00-13.00 π.μ.

 

Τίτλος μαθήματος: Παλαιογραφία Ι

Κωδικός μαθήματος: ΠΑΛ301

Δευτέρα, 19.00-21.00 μ.μ.

Προβολές τρέχουσας ιστοσελίδας:422