Χρήσιμα Έντυπα – Αιτήσεις


Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έχει συντάξει τα παρακάτω πρότυπα εντύπων και αιτήσεων, για να διευκολύνει την επικοινωνία των αιτημάτων σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

8 ΣΕΠ 2022 ΔΠΘ-ΔΑΘ-1676-82 Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα

19 ΣΕΠ 2022 ΔΠΘ-ΔΑΘ-3797-201 Ρύθμιση θεμάτων διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε ΠΜΣ

Προβολές τρέχουσας ιστοσελίδας:229