28/9/2022 Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2022-2023


Α´ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΑΠ301 ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ Ι: Εισαγωγή στην Παπυρολογία Αικατερίνη Κορολή

Μαριάννα Θωμά

ΠΑΛ301 ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ Ι: Εισαγωγή στην Παλαιογραφία των φορέων γραφής από τις απαρχές έως την ύστερη αρχαιότητα Αμφιλόχιος Παπαθωμάς

Σταμάτης Μπουσές

ΕΠΙ301 ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ Ι: Εισαγωγή στην Επιγραφική με έμφαση στις λογοτεχνικές επιγραφές Αμφιλόχιος Παπαθωμάς

Σταμάτης Μπουσές

Β´ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΑΠ302 ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Τα είδη των κειμένων που διασώζονται σε παπύρους και συναφείς φορείς γραφής Χαρίκλεια Ιωαννίδου

Αμφιλόχιος Παπαθωμάς

Νικολέττα Καναβού

ΠΑΛ302 ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ: Η Παλαιογραφία των παπύρων και των συναφών φορέων γραφής Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Ζήσης Μελισσάκης

ΕΠΙ302 ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΙΙ: Λογοτεχνικές Επιγραφές Αμφιλόχιος Παπαθωμάς